Gjøco Superfinish 15 | 2.7 Liter

kr. 559,00

  • 2.7 Liter
  • 8 m²/liter
  • Glansgrad 15
  • Lugtsvag

Beskrivelse

Gjøco Superfinish 15 er en silkemat ren akrylmaling til indendørs brug. Den har gode påføringsegenskaber og giver en god udflydning. Anvendes til mellem- og topstrøg på døre, vinduer, karme, lister, paneler og interiør.

 

FYSISKE DATA
Type: Vandfortyndbar ren akrylmaling
Farve: Hvid base, A, B og C, som tones via Gjøcomix
Glans: Silkemat 15

 

BRUGSANVISNING

 

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede flader kan vaskes med Gjøco Husvask og skylles med vand. Gammel blank og halvblank maling matteres med sandpapir. Ubehandlet panel: Grundes med minimum 2 strøg Gjøco Sperregrunn. Tidligere malet underlag: Grundes med 1 strøg Gjøco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal altid grundes før påføring af Gjøco Superfinish 15.

Anvendelsesmåde

Gjøco Superfinish 15 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påføres fyldigt og jævnt med egnet maleværktøj. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder. For at opnå en tilfredsstillende udflydning bør det undgås at gå tilbage til halvtør maling.