Gjøco Superfinish 40 | 2.7 Liter

kr. 559,00

  • 2.7 Liter
  • 8-10 m²/liter
  • Glansgrad 40
  • Lugtsvag

Beskrivelse

Gjøco Superfinish 40 er en halvblank ren akrylmaling til indendørs brug. Den har gode
påføringsegenskaber og giver en god udflydning. Anvendes til mellem- og topstrøg på døre, vinduer,
karme, lister, paneler og interiør.

 

FYSISKE DATA
Type: Vandfortyndbar ren akrylmaling
Farve: Hvid base, A, B og C, som tones via Gjøcomix
Glans: Halvblank 40

 

BRUGSANVISNING
Forbehandling
Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede flader kan vaskes med Gjøco Husvask og skylles
med vand. Gammel blank og halvblank maling matteres med sandpapir.
Ubehandlet panel: Grundes med minimum 2 strøg Gjøco Sperregrunn.
Tidligere malet underlag: Grundes med 1 strøg Gjøco Sperregrunn. Underlag behandlet med
alkydmaling skal altid grundes før påføring af Gjøco Superfinish 40.
Anvendelsesmåde
Gjøco Superfinish 40 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påføres fyldigt og jævnt med
egnet maleværktøj. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder. For at
opnå en tilfredsstillende udflydning bør det undgås at gå tilbage til halvtør maling.